Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00097/2020
Első irat érkezett: 01/17/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1636/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 16.Bv.1404/2017/22. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1636/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő fogvatartási körülmények miatt nyújtott be kártalanítási kérelmet. Kérelmét az elsőfokú bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta. A bíróságok döntésüket azzal indokolták, hogy a folyamatosan fogvatartott indítványozó nem terjesztette elő a Bv.tv. 144/B. §-a szerinti panaszt a fogvatartási felelős szerv vezetőjéhez.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok az ügy eldöntésére irányadó jogszabályt okszerűtlenül és önkényesen értelmezték, korábbi saját gyakorlatukkal és a más bíróságok előtt jelenleg is folytatott gyakorlattal szembehelyezkedtek, ami a tisztességes eljáráshoz való joga, valamint a törvény előtti egyenlőséghez fűződő alapjoga sérelmét okozza. Érvelése szerint a Bv.tv. 436. § (10) bekezdésének b) pontja és (11) bekezdése helyes értelmezése szerint azok a fogvatartottak is jogosultak a kártalanítási igény előterjesztésére, akik 2017. január 1. előtt az EJEB-hez fordultak, esetükben a kérelem érdemi elbírálásának nem feltétele a bv-intézet parancsnokához intézett panasz megléte. Az ezzel ellentétes bírói gyakorlat - tehát a 2017. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezés hatályba lépése előtti időre történő visszamenőleges alkalmazása - a jogbiztonság elvét sérti..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 16.Bv.1404/2017/22. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1636/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_97_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_97_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.