Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01428/2022
Első irat érkezett: 06/20/2022
.
Az ügy tárgya: Gyulai Törvényszék 15.Pf.25.035/2021/16. számú ítélete ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szavatossági igény)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Gyulai Törvényszék 15.Pf.25.035/2021/16. számú ítélete és a Kúria Pfv.V.20.051/2022/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó - az ügy felperese - 2007-2008 évben teljes családi ház felépítésére kötött szerződést az ügy alperesével. Az indítványozó 2019-ben a fűtési rendszer hibája, valamint a kerítés és terasz állapota miatt szavatossági igény jogcímen érvényesítette követelését az alperessel szemben. Az indítványozó keresetében arra kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alperest a fűtési rendszer ellenőrzésére, átvizsgálására, a fűtési csövek cseréjére, valamint a kerítés és terasz megkezdett, de be nem fejezett bontási munkálatainak befejezésére. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét annak elévülése okán elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, amellyel szemben az indítványozó felülvizsgálattal élt. A Kúria a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet visszautasította, tekintettel arra, hogy az érdemi elbírálásra alkalmatlan volt. A végzés elvi tartalma szerint, ha a felülvizsgálat kivételes engedélyezése iránt előterjesztett kérelem nem elégíti ki a kérelem tartalmával szemben támasztott törvényi követelményeket, akkor azt a Kúria visszautasítja.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga azáltal, hogy a bíróság az alperes számára kedvező tényállást állapított meg, valamint azért mert döntését nem indokolta meg. Sérelmezte az indítványozó azt is, hogy a bizonyítási kérelmeit nem megfelelő indokkal utasították el..
.
Támadott jogi aktus:
  Gyulai Törvényszék 15.Pf.25.035/2021/16., Kúria Pfv.V.20.051/2022/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1428_2_2022_ind_egys_anonim.pdfIV_1428_2_2022_ind_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .