Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03123/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02352/2012,
.
Első irat érkezett: 06/22/2012
.
Az ügy tárgya: Alkotmányjogi panasz a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alaptörvény-ellenessége tárgyában
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/09/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról valamint, az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.), valamint a 8/2012. (II. 29.) OGY határozat alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte.
Álláspontja szerint az Ehtv. és az OGY határozat sértik a lelkiismeret és vallás szabadságához való jogot, valamint az állam és egyház különválásának elvét.
Az indítványozó kifogásolja, hogy az Ehtv. és az OGY határozat korábban törvényesen működő, bejegyzett egyházak jogi státusát megváltoztatta, és a döntés ellen a jogorvoslat lehetősége kizárt..
.
Támadott jogi aktus:
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról valamint, az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
    8/2012. (II. 29.) OGY határozat egyházkénti elismerés elutasításáról
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VII. cikk
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.