Hungarian
Ügyszám:
.
III/03259/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/03255/2012,
.
Első irat érkezett: 07/23/2012
.
Az ügy tárgya: a 2011. évi CLIV. törvény 13. § (2) és (3) bekezdésével, valamint a (6) bekezdésével összefüggő bírói indítvány
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/27/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró – az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (MÖK tv.) 13. § (2) bekezdése „kivéve, ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá.” szövegrésze, a (3) bekezdése „kivéve, ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá.” szövegrésze, valamint a (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint konkrét ügyben történő alkalmazásuk kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a MÖK tv. támadott rendelkezései céljukat és hatásukat tekintve a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény – 8/2011. (II. 18.) AB határozattal megsemmisített – 8. § (1) bekezdéséhez hasonlóan a munkavállaló indokolás nélküli felmentésére adnak lehetőséget.
Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény XII. cikkét, mert nem biztosítanak védelmet a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalónak. Sértik az Alaptörvény XXIII. cikk (8) bekezdését, mert lehetőséget adnak arra, hogy munkavállalót indok nélkül megfosszák hivatalától. Ellentétesek az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésével is, mivel – hivatkozva a 8/2011. (II. 18.) AB határozatban foglaltakra – a bíróság az indokolás hiánya miatt nem tudja a jogviszony megszüntetésének jogszerűségét vizsgálni. Végül kifejti, hogy a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény II. cikkét, illetve XV. cikk (1) és (2) bekezdését, mert lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállaló munkaviszonyát önkényesen, szubjektív szüntessék meg..
.
Támadott jogi aktus:
    a megyei önkormányzatok konszolidációjáról
    a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 13. § (2) bekezdés „kivéve
    ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá.” szövegrésze13. § (2) bekezdés „kivéve
    ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá.” szövegrésze 13. § (6) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.