Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02607/2022
Első irat érkezett: 11/23/2022
.
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.178/2022/3. számú végzése és a Vht. 143. § (1) bekezdés d) pontja, 217/A. § (4) bekezdése, 217/B. §-a és 222. §-a elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási kifogás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a alapján - a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.178/2022/3. számú végzése, a Szombathelyi Járásbíróság 1801-75.Vh.800/2021/15. számú végzése, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontja, a 217/A. § (4) bekezdés „- a kifogásban foglalt kérelem korlátaira tekintet nélkül -” szövegrésze, illetve a 217/B. §-a és a 222. §-a ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó végrehajtói iroda - önálló bírósági végrehajtó - képviselőjének végrehajtási eljárásban hozott intézkedése ellen igazolási kérelmet terjesztett elő az ügyben egyéb érdekelt (árverési vevő). Az igazolási kifogásnak az elsőfokú bíróság helyt adott; a végrehajtói intézkedést megsemmisítette, és kötelezte az indítványozó nevében eljáró önálló bírósági végrehajtót az árverési vevő által megfizetett vételár visszatérítésére. Továbbá a bíróság kötelezte az önálló bírósági végrehajtót arra is, hogy a részére járó munkadíj húsz százalékának megfelelő pénzösszeget a végrehajtói letéti számlára fizessen be. A döntés ellen az indítványozó nevében eljáró végrehajtó fellebbezést nyújtott be, amelyet a másodfokú bíróság a megsemmisített intézkedések számának pontosításával, az elsőfokú végzést helybenhagyó döntésével bírált el.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárás során sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz és a tulajdonhoz fűződő joga..
.
Támadott jogi aktus:
  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 143. § (1) bekezdés d) pont, 217/A. § (4) bekezdése, 217/B. §-a és 222. §-a
  a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.178/2022/3. számú végzése, a Szombathelyi Járásbíróság 1801-75.Vh.800/2021/15. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2607_3_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2607_3_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2607_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2607_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .