Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01227/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 06/28/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. §-a és 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (Hungária károsult kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/05/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó magánszemély - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. §-a és 2. §-a (a törvény hatálya) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések az Alaptörvénybe ütközően, önkényesen kizárják a kárrendezésből az egymással összehasonlítható helyzetben lévő károsultakat.
Az indítványozó álláspontja szerint ez azzal valósul meg, hogy a jogalkotó egy homogén csoportba tarzozó és egymással összehasonlítható helyzetben lévő károsultak közül kiemelte önkényesen a kötvényt vásárló károsultakat, kihagyva a kötvényvásárlással nem érintett, de azonos homogén csaportba tartozó károsultakat, így az indítványozót is.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések a fentik okán az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmába ütköznek..
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. § 2. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1227_0_2016_inditvany.pdfIV_1227_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.