Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00316/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00048/2015,
.
Első irat érkezett: 01/21/2015
.
Az ügy tárgya: a Nyíregyházi Törvényszék 4.Mf.20.163/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (köztisztviselő indokolás nélküli felmentése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/09/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Törvényszék 4.Mf.20.163/2014/6. számú ítélete megsemmisítését, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek a Ktv. módosításáról szóló 2010. évi CLXXIV. törvény 1. §-ával megállapított 17. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását, nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát és a konkrét perben való alkalmazása kizárását indítványozta.
Az indítványozó köztisztviselői jogviszonyát indokolás nélkül megszüntették, amely jogellenességének megállapítása miatt bírósághoz fordult. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságnak az Alkotmánybírósághoz kellett volna fordulnia a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek a Ktv. módosításáról szóló 2010. évi CLXXIV. törvény 1. §-ával megállapított 17. § (1) bekezdése Alaptörvénnyel való összhangjának, továbbá nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint az adott ügyben történő alkalmazhatóságának vizsgálata miatt.
Az indítványozó álláspontja szerint azzal, hogy a bíróság elmualsztotta az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezni megsértette az Alaptörvény Q. cikk (2) és (3) bekezdését, a B. cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, a T. cikk (1) bekezdését, a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogát, a XII. cikk (1) bekezdése szerinti munkához való jogát, a XXIII. cikk (8) bekezdését, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát, és a 28. cikk szerinti értelmezési követelmény elvét.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés
  Nyíregyházi Törvényszék 4.Mf.20.163/2014/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
II. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_316_0_2015_inditvany.pdfIV_316_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .