Hungarian
Ügyszám:
.
III/00076/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01176/2013,
.
Első irat érkezett: 01/13/2014
.
Az ügy tárgya: a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvénnyel összefüggő egyedi normakontroll
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/17/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alaptörvény-ellenességének megállapítását és teljes, a hatályba lépésére visszamenő hatállyal történő megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Törvény egyes rendelkezései sértik az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében biztosított vállalkozáshoz való jogot, a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogot, a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot és a XXVIII. cikk (7) bekezdésében garantált jogorvoslathoz való jogot, a XV. cikkben megfogalmazott diszkrimináció tilalmát. Az indítványozó a jogállamiság követelményének szempontjából aggályosnak tartja, hogy az érintetteket nem vonták be a jogalkotási folyamatba, és a jogalkotó nem biztosított kellő felkészülési időt. Kifejti továbbá, hogy a Törvény által megvalósított jogkorlátozásnak nincs alkotmányos indoka, ezáltal sérti az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
    a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvénnyel összefüggő egyedi normakontroll
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (2) és (5) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) és (2) bekezdés
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_76_0_2014_inditvany_anonim.pdfIII_76_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.