Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02351/2022
Első irat érkezett: 10/18/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.38.018/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (környezetvédelmi ügy, tulajdonosi felelősség kimentése környezetszennyezésért)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/27/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Kfv.III.38.018/2021/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonában áll egy üzemanyag-töltőállomás, melyet több korábbi tulajdonos is töltőállomásként működtetett. A töltőállomás kertes házas övezetben helyezkedik el, 1 km-re helyi jelentőségű természetvédelmi területtől. A környezetvédelmi hatóság 2000 januárjában mind a töltőállomás, mind a környező ingatlanok területén szennyező frakciókat mutatott ki, a szennyezés kezdetét 4 és 50 év között jelölte meg. 2016-ban az indítványozó, mint tulajdonos környezetvédelmi állapotfelmérést végeztetett, mely kimutatta, hogy a töltőállomás környezte négy komponenssel szennyezett, ezért talajcserét végzett, a szennyezett talajvizet kitermelte, illetve talajvíz-kitermelő és kezelő rendszert is kiépíttetett.
A járási hivatal az indítványozót tényfeltárás elvégzésére és záródokumentáció elkészítésére kötelezte, melyet az indítványozó 2020 júliusában benyújtott, azt a hivatal határozatával elfogadta, továbbá az indítványozót műszaki beavatkozási terv elkésztésére, kármentesítési monitoring folytatására és meghatározott előírások betartására kötelezte.
Az indítványozó a hatóság határozata ellen keresetet nyújtott be. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, mert a Kúria nem tett eleget indokolási kötelezettségének, ugyanis hallgatott az indítványozó által kulcsfontosságúnak tartott és előadott érvekről. Az indítványozó előadása szerint a környezetkárosodás meghatározása és bizonyítása leginkább természettudományos, vagyis nem jogi módszerekkel történik, a bíróságok mégsem ismerték el a kimentés alapjának a természettudományos kutatás alapján feltárt valószínűségi adatokat..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.III.38.018/2021/9. számú ítélete
  Szegedi Törvényszék 1.K.701.486/2020/22. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2351_0_2022_Inditvany.anonim.pdfIV_2351_0_2022_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .