Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01132/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 06/15/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/28/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó magánszemély - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (Tv.) 1. § (1)-(2) bekezdése (a törvény hatálya) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó a sérelmezett jogszabály meghozatalával nem oldotta fel a 32/2015. (XI. 19.) AB határozatban hivatkozott alapjogba (diszkrimináció tilalma) ütközést.
Az indítványozó előadja, hogy a Tv. hatálya alá nem tartozó károsultak megkülönböztetett hátrányos helyzetben vannak, mivel esetükben csak a BEVA kártalanítására számíthatnak, továbbá ezen károsultaknak ki kell várniuk a felszámolási eljárás lezárultát, továbbá jelentős költségekkel járó és elhúzódó peres eljárás keretében kell érvényesíteniük igényüket. Míg a Tv. hatálya alá tartozó károsultak tekintetében a Tv. által létrehozott Kárrendezési Alap gondoskodik a kárrendezésükről. Az indítványozó álláspontja szerint mindezek alapján sérül az Alaptörvény XV. cikk szerinti hátrányos megkülönböztetés elve.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1132_0_2016_inditvany.pdfIV_1132_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.