Hungarian
Ügyszám:
.
III/01186/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01181/2012,
.
Első irat érkezett: 05/27/2011
.
Az ügy tárgya: a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáró szóló 2011. évi XVI. törvénnyel összefüggő egyedi normakontroll
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett fordult az Alkotmánybírósághoz a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) egészének visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérve.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a Tv. valójában "törvényi formába öltöztetett egyedi aktus", amely a konkrét ügyre vonatkozó, kötelezően alkalmazandó utasítást fogalmaz meg a bíróságok számára, sértve ezzel a jogállamiság összetevőjét képező hatalmi ágak megosztásának elvét, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét. A joggal való visszaélés tilalmának sérelmét jelenti, hogy a Tv. lezárt jogviszonyokat változtat meg. Véleménye szerint a Tv. nem felel meg a normavilágosság elvének, mert nem határozza meg, mit jelentenek pontosan a "tömegoszlatásokhoz kapcsolódóan elkövetett", az "elítélés alapját", valamint a "méltányolható körülmények" kifejezések.
Az indítványozó szerint a jogorvoslathoz való jog indokolatlan korlátozását jelenti, hogy csak a kérelmet elutasító döntés ellen lehet fellebbezni, a semmisséget megállapító határozattal szemben nem. Álláspontja szerint a Tv. hatályba léptető rendelkezése sem áll összhangban a jogállamiság követelményével, mert a Tv. által biztosított felkészülési idő rövid az ügyviteli és iratkezelési szabályoknak megfelelő eljárás lefolytatására. Kifejti továbbá, hogy az ügyészség függetlensége két irányból is sérelmet szenved: egyrészt a jogalkotó által gyakorolt ellenőrzési és utasítási jog sérti az ügyészség Alaptörvényben biztosított függetlenségét, másrészt az ügyészi diszkrecionális jogkörben hozott döntés bírósági felülvizsgálata a funkciómegoszlás elvét is sérti. A Tv. kedvezőbb helyzetbe hozza azokat a 2006. szeptember 18 és október 24 között, Budapest területén, meghatározott bűncselekményt elkövető terhelteket azzal, hogy meghatározza bizonyos bizonyítékok bizonyító erejét, amely a diszkrimináció tilalmába ütközik és ellentétes a tisztességes eljáráshoz való joggal. Véleménye szerint az a törvényi vélelem, hogy a rendőrtanúk egyes ügyekben hamis vallomást tettek, ellentétes az ártatlanság vélelmével és sérti a jó hírnévhez való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáró szóló 2011. évi XVI. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
C. cikk (1) bekezdés
Q. cikk (2) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
29. cikk (2) bekezdés b) pont
XV. cikk (1), (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1), (2), (7) bekezdés
I. cikk
II. cikk

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.