Hungarian
Ügyszám:
.
III/00640/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00637/2017,
.
Első irat érkezett: 03/01/2017
.
Az ügy tárgya: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3a) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (mezőgazdasági támogatás)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/13/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3a) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítását és a folyamtban lévő perben való alklamzásának kizárást kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához támogatás iránti kérelmet nyújtott be a perbeli alperes elsőfokú hatósághoz, amelyet az forráshiány miatt elutasított arra hivatkozással, hogy a felperes nem érte el a támogatáshoz szükséges minimum pontszámot. A felperes közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet terjesztette elő, amelyben kérte a határozat hatályon kívül helyezését és a hatóság új eljárás lefolytatására való kötelezését, vitatva az általa alkalmazott pontszámítás helyességét, valamint zat, hogy nem biztosították számára a fellebebzési jogot a hatósági határozattal szemben.
A bíróság álláspontja szerint a támadott erndelkezés érti a jogállamiság elvét és a jogorvoslathoz való jogot, mivel a szabályozás a felperes helyzetét hátrányosan érintő visszamenőleges jogalkotásnak minősül, amelyben a 2015. évi támogatási kérelmének benyújtását követően hatályba lépett rendelet módosítás alapján - mely a minimális pontszámot el nem érő támogatási kérelmeket forráshiány miatt utasítja el - megfosztja a nem támogatott kérelmek benyújtóit a felebbezés jogától..
.
Támadott jogi aktus:
  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. () FVM rendelet 9. § (3a) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_640_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIII_640_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .