Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02661/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02487/2012,
.
Első irat érkezett: 03/28/2012
.
Az ügy tárgya: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (2) bekezdés a) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/02/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.07.09.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (2) bekezdés a) és c) pontjainak megsemmisítését kéri az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz keretében.
A támadott rendelkezéseket az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 4.§-a iktatta be. Lényege, hogy a devizaalapú kölcsönszerződések hitelfelvevői rögzített árfolyamon élhetnek a végtörlesztés lehetőségével, ha igényüket 2011. december 30. napjáig a pénzügyi intézménynél bejelentik. További feltétel, hogy a végtörlesztéssel érintett devizaalapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam nem volt magasabb, mint 180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR, illetve 200 HUF/ JPY.
Az indítványozó alkotmánybírósági gyakorlatra hivatkozással kifejti, hogy a rendelkezés az emberi méltóságot sérti, valamint az emberi méltóságon keresztül a diszkrimináció tilalmába ütközik. Azért diszkriminatív, mert indokolatlan megkülönböztetést tesz a hitelfelvevők, mint homogén csoport, tekintetében. Indokolatlan megkülönböztetést jelent továbbá szerinte a 180 HUF/CHF fölött és alatt hitelt felvett adósok között, mert az ezen árfolyam fölött hitelt felvettek végtelen kockázatot kötelesek viselni, míg az az alatt felvettek semennyi kockázatot, vagy átlagosan 20-25 %-ot. Álláspontja szerint a különböző csoportokba tartozó személyek között a szabályozás célja szempontjából semmilyen releváns különbség nincs, így ha egyik csoport esetében indokolt az ügyletből eredő kockázatokat megosztani, akkor indokolt volna a másik csoport esetében is. Az indítványozó az igénybejelentésre előírt határidőt ésszerűtlennek és diszkriminatívnak tartja, ezért azt szintén kéri megsemmisíteni..

.

Támadott jogi aktus:
    a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (2) bekezdés a) és c) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.07.09 9:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.