Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01742/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01510/2016,
.
Első irat érkezett: 10/14/2016
.
Az ügy tárgya: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/05/2016
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/11/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II.számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján, vagylagosan - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. pontjának "a személyes adat fogalma alá nem eső fordulata" alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntés azért sérti a közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, mert az eljáró bíróság döntése meghozatala során nem volt figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerint a közpénzekre vonatkozó adatok közérdekű adatok.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése expressis verbis közérdekű adattá nyilvánít minden, a közpénzekre vonatkozó adatot, ugyanakkor az Infotv. határozottan elkülöníti a közérdekű és a személyes adat fogalmát, és attól függően teszi megismerhetővé a személyes adatot, hogy azt valamely Infotv.-beli, vagy más törvényi rendelkezés közérdekből nyilvános adatként rendeli-e kezelni.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés a közérdekű adatok fogalma alól - a közpénzre vonatkozó személyes adatok megismerhetőségével összefüggésben - kiveszi a személyes adatokat az "a személyes adat fogalma alá nem eső" fordulattal, amely szabályozás az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésébe ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pont
  a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.149/2016/7/II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (2) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
24. cikk (2) bekezdés d) pont
39. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1742_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_1742_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.04.11 16:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .