Hungarian
Ügyszám:
.
III/01426/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/00782/2013,
.
Első irat érkezett: 07/05/2017
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 102/I. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (tb határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján, az eljárást felfüggesztése mellett - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 102/I. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását, valamint megsemmisítését és alkalmazásuk kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes részére az illetékes hatóság 2007. augusztus 1-től öregségi nyugdíjat állapított meg. A támadott jogszabály 83/C. §-ának hatálybalépését követően a hatóság felhívására bejelentette, hogy 2013. július 1-től közalkalamazotti jogviszonyban áll, amit továbbra is fenn kíván tartani. A perbeli alperes hatóság határozatával a perbeli felperes öregsési nyugdíja folyósításának szüneteltetéséről rendelkezett. A perbeli felperes keresetében a szüneteltetett öregségi nyugellátás egy összegben történő megfizetését és továbbfolyósítását kérte, hivatkozva az EJEB Fábián kontra Hungary ügyben hozott ítéletre.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések sértik a tulajdonhoz való jogot, és a jogegyenlőség követelményét, valamint a Q) cikk (2) bekezdésében foglaltakat..
.
Támadott jogi aktus:
  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdés 83/C. § (4) bekezdés 102/I. § (1) bekezdés 102/I. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1426_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIII_1426_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .