Hungarian
Ügyszám:
.
III/00859/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00858/2013,
.
Első irat érkezett: 05/31/2013
.
Az ügy tárgya: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 34. § (1) bekezdésének konkrét ügyben történő alkalmazhatósága
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/19/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bírósági titkár - az Abtv. 25. §-a alapján - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 34. § (1) bekezdés konkrét ügyben történő alkalmazhatósága kizárását indítványozta.
Előadja, hogy az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) számú határozatában (ABh.) megállapította az Ehtv. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig hatályos 34. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességét, ezért azt - az indítványt benyújtók vonatkozásában - megsemmisítette. Álláspontja szerint a konkrét ügyben - az ABh.-ban foglalt indokok miatt - a megsemmisített jogszabályi rendelkezés alkalmazása kizárásának van helye..
.
Támadott jogi aktus:
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 34. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VII. cikk (1)-(4) bekezdés
XV. cikk (1)-(2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.