Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01766/2018
Első irat érkezett: 12/01/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.042/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték tv.)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.21.042/2018/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.282/2017/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a Magyar Állam alperes ellen jogalkotással okozott kár megtérítése iránt keresetet nyújtott be. A kereset egyik alapja az államháztartás stabilitását biztosító egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény volt. A kereset másik tárgya a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény által az indítványozónak okozott károk megtérítése volt.
Mindkét jogszabályt a C-98/14. szám alatti ítéletében az Európai Unió Bírósága is vizsgálta.
Az elsőfokú bíróság a keresetnek részben helyt adott, azonban a másodfokú bíróság a keresetet teljes terjedelmében elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet elutasította.
Az indítványozó véleménye szerint a Kúria a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kiemelt jelentőségű perekre irányadó szabályozására hivatkozással utasította vissza felülvizsgálati kérelmét mint elkésettet. Azonban a Kúria eljárása azt mutatja, hogy a Kúria maga sem tekintette az eljárást kiemelt jelentőségűnek, hiszen nem járt el soron kívül.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, valamint az Alaptörvény XIII. cikke szerinti tulajdonhoz való jogát, mivel a bírósági eljárásban sérelmezett jogszabályi rendelkezések olyan adózási környezetet teremtettek, amely az indítványozó által üzemeltetett pénznyerő automaták nagy részénél a nettó játék-bevételt meghaladta. Az indítványozó véleménye szerint az általa sérelmezett szabályozás diszkriminatív, sérti az elkobzó jellegű adók tilalmának elvét, ellentétes az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód alapvető elvével.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.III.21.042/2018/2. számú végzés, Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.282/2017/8. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
O) cikk
XIII. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXX. cikk
40. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1766_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1766_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.21.042/2018/2 of the Curia (compansation, act on gambling)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .