Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00309/2017
Első irat érkezett: 01/30/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.250/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (távközlési különadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/20/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/13/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.250/2016/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó társaságnál az adóhatóság bevallások utólagos ellenőrzését végezte, melynek során az indítványozó kérte a különadó fizetési kötelezettségeinek törlését 2010. és 2011. évre, mivel nézte szerint az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény távközlési különadóval kapcsolatos rendelkezései ellentétesek a közösségi joggal. Az indítványozó kérelmét az első- és másodfokú fokú adóhatóság elutasította. A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt kerestet nyújtott be az indítványozó; az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A felülvizsgálati eljárás során eljárt Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete azért alaptörvény-ellenes, mert úgy foglalt állást, hogy a közigazgatási szervek (a konkrét esetben az adóhatóság) a hivatalból induló eljárások során nem kötelese figyelembe venni és alkalmazni a közösségi jogot. Nézete szerint az ítélet sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, mert a Kúria új irányt vett jogértelmezése jogbizonytalanságot okoz, tiltott jogalkotási is megvalósít. Álláspontja szerint az ítélet sérti a XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot, mert a Kúria olyan idokok alapján utasította el a felülvizsgálati kérelmet, amire az alperes egyáltalán nem hivatkozott az eljárás alatt, így alkalmas arra, hogy más felpereseket is visszatartson az egéyni jogérvényesítés igénybevételétől. Az ítélet sérti továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogot, mert kiüresíti a közösségi jogon alapuló sérelmekkel összefüggő közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket is. Kifejti továbbá, hogy az ítélet akadályozza az uniós jog hatékony érvényesülését, sérti az osztott hatáskörgyakorlás elvét. [E) cikk, Q) cikk]..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.I.35.250/2016/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
Q) cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_309_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_309_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.06.13 9:00:00 1. öttagú tanács
  2018.05.07 11:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Kfv.I.35.250/2016/7 of the Curia (special telecommunication tax)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .