Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03019/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01635/2015,
.
Első irat érkezett: 10/07/2015
.
Az ügy tárgya: a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény egésze, illetve másodlagosan az 1. § (1) és (2) bekezdése, 3. § (1), (3)-(4) bekezdése, 4. § (4)-(8) bekezdése, 6. § d) pontja, 10. § (6)-(7) bekezdése, 11. § (1)-(3) bekezdése, 13. §-a, valamint 14. §-a elleni alkotmányjogi panasz (Quaestor károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/09/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése és 41. § (1) bekezdése alapján - a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény (törvény) egésze, illetve másodlagosan az 1. § (1) és (2) bekezdése, 3. § (1), (3)-(4) bekezdése, 4. § (4)-(8) bekezdése, 6. § d) pontja, 10. § (6)-(7) bekezdése, 11. § (1)-(3) bekezdése, 13. §-a, valamint 14. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Álláspontja szerint a törvény 14. §-a a kellő felkészülési idő hiánya okán az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe ütközik és a törvény egészét tekintve a befizetési kötelezettséggel érintett címzettek számára (törvény 4.§ (5)-(6) bekezdése) egyáltalán nem biztosít felkészülési időt. Álláspontja szerint a törvény 4. § (4)-(8) bekezdése az indítványozó vonatkozásában befizetési kötelezettséget konstituál, melyet a (8) bekezdésben foglaltaknak megfelelően rendkívül rövid határidőn belül, a törvény hatálybalépésétől számított 150. napon belül szükséges megállapítani, e körben hivatkozik a 6/2013. (III.1.) AB határozat 40. pontjában foglaltakra.
Álláspontja szerint a törvény 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint sérült a diszkrimináció tilalma, mivel a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja (Alap), mint elkülönült Alap kizárólag a Quaestor károsultak számára került létesítésre külön törvénnyel, illetve ennek következtében sérül a törvény 4. § (4)-(7) bekezdésének megfelelően befizetésre kötelezett BEVA-tagok - így az indítványozó - tulajdonhoz való joga, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint alaptörvény-ellenes diszkrimináció nem alapozhatja meg más alapjognak az érvényre juttatását.
Álláspontja szerint a hivatkozott törvény hatálya kizárólag azokra az ügyletekre terjed ki, amelyeknél az ügyfél jognyilatkozata a Quaestor Financial Hrurira Kft. által kibocsátott, vagy ilyenként megjelölt, a Quaestor Zrt. vagy annak a számviteli jogszabályok szerinti kapcsolt vállalkozása által értékesített kötvények vásárlására irányult, és az ügyfél az ellenérték fizetési kötelezettségének eleget tett, függetlenül attól, hogy a jogügylet érvéynesen létrejött-e, illetve teljesedésbe ment-e. Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 1. § (1) és (2) bekezdése, a 4. §-a, valamint 11. §-a a diszkrimináció tilalmába ütközik.
Álláspontja szerint a törvény 13. §-a nem felel meg a normavilágosság követelményének, ezért sérti az alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében fogaltakat.
Alláspontja szerint a törvény 1. § (1) és (2) bekezdése sérti a joggal való visszaélés tilalmát.
Álláspontja szerint a törvény 1. §-a , 4. §-a, 10. § (6) -(7) bekezdése, 11. § (1)-(3) bekezdése sérti a vállalkozáshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény egésze, illetve másodlagosan az 1. § (1) és (2) bekezdése, 3. § (1), (3)-(4) bekezdése, 4. § (4)-(8) bekezdése, 6. § d) pontja, 10. § (6)-(7) bekezdése, 11. § (1)-(3) bekezdése, 13. §-a,14. §-a
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
M) cikk
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3019_0_2015_inditvany.pdfIV_3019_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .