Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01934/2022
Első irat érkezett: 08/25/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla I.242/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés vétsége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/05/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.491/2021/5. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla I.242/2022/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság felmentette az indítványozót a becsületsértés vétsége miatti vád alól. Megállapította, hogy azt indítványozó hivatalos, közhatalmat gyakorló, közéleti szerepet betöltő személyekkel összefüggésben, közhatalmuk gyakorlása során tanúsított magatartásukra vonatkozóan fogalmazott meg értékítéletet tartalmazó véleményt, ezért a közlés - az alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel - alapjogi védelmet élvez, és nem büntethető.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és az indítványozót bűnösnek mondta ki becsületsértés vétségében, ezért őt pénzbüntetésre ítélte.
A harmadfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A harmadfokú bíróság szerint bár az indítványozó által tett közlések a sértettek közhatalmi feladatával összefüggő tevékenységet minősítettek, sem értékítéletnek, sem véleménynyilvánításnak nem minősülnek, mert a közlések a sértettek emberi méltóságát sértették, ezért nem élvezik a szólásszabadság védelmét.
Az indítványozó szerint a bírósági döntések sértik a véleménynyilvánítás szabadságát, mert helytelenül értelmezik az Alkotmánybíróság iránymutatását, valamint indokolás nélkül hagynak egyes megállapításokat..
.
Támadott jogi aktus:
  a Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.491/2021/5. számú ítélete
  a Debreceni Ítélőtábla I.242/2022/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1934_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1934_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .