Hungarian
Ügyszám:
.
III/01548/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01469/2017,
.
Első irat érkezett: 07/24/2017
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bírói tanács - az Abtv. 25. §-a alapján, az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett - az Alkotmánybírósághoz fordult, és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 606/B. § (1) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását, a közzététel napjára visszaható hatállyal történő megsemmisítését és alkalmazása kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ítélőtáblai tanács észlelte, hogy a vádemelés előtt eljárt az ügyben a nyomozási bíró előzetes letartóztatás meghosszabbítását elrendelő határozata elleni fellebbezés tárgyában.
Az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) Ab határozata (a továbbiakban: Abh.) nyomán a jogalkotó a Be. 21. § (3) bekezdés a) pontjában alkotmányos követelményként állapította meg, hogy a „vádemelést követően a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az ügyben a vádemelés előtt nyomozási bíróként vagy a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezés tárgyában eljárt".
Az Abh. nyomán a jogalkotó a 2017. évi XXIX. törvénnyel módosította a Be. 21. § (3) bekezdését.
A Be. 606/B. § (1) bekezdés átmeneti rendelkezéseket vezetett be a Be. 21. § (3) bekezdés a) pontjának a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazása tekintetében, amely alapján az ítélőtábla tanácsának tagjaként eljáró bíró a 2016. november 30. után indult büntetőeljárások esetén minősül kizártnak.
Az indítványozó álláspontja szerint a Be. 606/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt átmeneti rendelkezés alaptörvény-ellenes, mert nem felel meg a pártatlan bíráskodás ún. objektív tesztjének, sérti a jogbiztonságot és a törvény előtti egyenlőség követelményét.
     .
.
Indítványozó:
  Debreceni Ítélőtábla
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1548_0_2017_indítvány_anonim.pdfIII_1548_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .