Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00362/2023
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00149/2023,
.
Első irat érkezett: 02/17/2023
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.309/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a szerinti - alkotmányjogi panaszában a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.309/2022/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó kéri a támadott végzés végrehajtásának felfüggesztését is.
Az alkotmányjogi panasz alapját képező ügy kérelmezettje (a továbbiakban: indítványozó) és kérelmezője között korábban fennálló házasság felbontásáról rendelkezett és járulékos kérdéseiről rendelkezett az elsőfokú bíróság, valamint a Fővárosi Törvényszék jogerős, 54.Pf.631.256/2022/14. számú ítéletével megváltoztatta az elsőfokú végzést és ideiglenes intézkedéssel szabályozta a közös gyermek és a kérelmező apa kapcsolattartását. A kérelmező apa kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelmet nyújtott be elmaradt kapcsolattartás végrehajtása okán. A Budakörnyéki Járásbíróság 20.Pk.50.442/2022/6. számú végzésével megállapította, hogy az indítványozó megszegte a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltakat; és elrendelte a 2022. augusztus 4. napja 16 órától 2022. augusztus 5. napja 8 óra között elmaradt folyamatos kapcsolattartás végrehajtását, emellett a kérelmező ügyvédi munkadíjának és az eljárási illeték megfizetésére kötelezte az indítványozót. A felek fellebbezései nyomán eljáró másodfokú bíróság az elmaradt kapcsolattartás pótlásának dátumát illető pontosítással, valamint azzal hagyta helyben az elsőfokú bíróság végzését, hogy a keletkezett a költséget a kérelmezett részére kell megfizetnie. A bíróság rögzítette, hogy a kapcsolattartásra vonatkozó jogerős határozat ugyan rendelkezett a nyári iskolai szünettel összefüggően arról, hogy a kérelmezőt arra az időszakra folyamatos kapcsolattartás nem illeti meg, ugyanakkor ez nem vonatkozott a 2022. évi nyári szünetre.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság a támadott végzésben olyan nyári szüneti kapcsolattartásról rendelkezett, amelyet a kapcsolattartást szabályozó bírósági határozat nem tartalmazott, ezáltal sérült a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga. Azáltal is sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mert a bíróság nem folytatott le teljeskörű bizonyítást és nem tárta fel maradéktalanul a kiskorú gyermek érdekeit. Sérelmezi az indítványozó továbbá, hogy az elrendelt kapcsolattartások pótlása aránytalan terhet jelentenek, nem szolgálják a kiskorú gyermek érdekeit; ami a családhoz való jog kiüresedéséhez és az emberi méltóság sérelméhez vezet..

.

Támadott jogi aktus:
  Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.309/2022/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_362_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_362_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .