Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02278/2015
Első irat érkezett: 07/24/2015
.
Az ügy tárgya: A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdései, a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. és 43 §-ai, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/22/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdései, a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. és 43 §-ai, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványzót az elsőfokon eljárt bíróság emberölés bűntette miatt szabadságvesztésre ítélte. A fellebbezést követően a másodfokon eljárt bíróság az indítványozó próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésének végrehajtásának elrendelését mellőzte.
Az indítványozó állápontja szerint a támadott ítéletek sértik a jogállamiság elvét [B) cikk (1) bekezdés], az alapjogok korlátozhatóságára vonatkozó követelményt (I. cikk), az emberi méltóságot (II. cikk), a kínzás, embertelen megalázó bánásmód vagy ítélet tilalmát (III. cikk), a személyes szabadsághoz, biztonsághoz való jogot (IV. cikk) és a tisztességes eljáráshoz való jogot [XXVIII. cikk (1) bekezdés]..
.
Támadott jogi aktus:
  a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdés 47/A. § (2) bekezdés
  a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. § 43. §

  Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete
  Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
III. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2278_0_2015_inditvany_anonimizált.pdfIV_2278_0_2015_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2016.02.22 13:30:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .