Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02506/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02352/2012,
.
Első irat érkezett: 03/05/2012
.
Az ügy tárgya: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. számú törvénnyel kapcsolatos panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/03/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. számú törvény (Ehtv.) egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kéri az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz keretében.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény VII. cikkében rögzített gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához való jogot sérti, hogy az Országgyűlés állapította meg az Ehtv.-ben, mely vallási közösségek tekinthetők egyháznak. Az indítványozó szerint az állam ezzel megsértette a semlegesség követelményét. A jogbiztonság sérelmén át a szerzett jogok sérelmére is hivatkozik..
.
Támadott jogi aktus:
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (1) bekezdés "és az Országgyűlés által elismert" szövegrész, 7. § (4) bekezdés, valamint
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VII. cikk (1)-(2) bekezdés
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.