Hungarian
Ügyszám:
.
III/01359/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/00782/2013,
.
Első irat érkezett: 07/26/2016
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése, 102/I. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/29/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § és 32. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése, 102/I. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását és megsemmisítését, valamint általános alkalmazási tilalom kimondását kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.
A perbeli felperes részére szolgálati nyugdíjat állapítottak meg. A nyugdíjfolyósító határozatában a nyugellátás folyósításának szüneteltetését rendelte el, mivel a perbeli felperes a határozat meghozatalakor és azt megelőzően közszolgálati jogviszonyban állt és az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte. A másodfokú hatósági határozat az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A határozattal szemben a perbeli felperes keresetet terjesztett elő, keresetét azonban a bíróság elutasította. A döntés ellen a perbeli felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriához, amely az eljárás felfüggesztése mellett az Alkotmánybírósághoz fordult.
A Kúria álláspontja szerint a vizsgálandó jogszabályi rendelkezések, amely az öregségi nyugdíj 2013. július 1-től, szüneteltetés címén történő megvonását a tágabb értelemben vett közszférába történő foglalkoztatás - a felperes esetében a kormányzati jogviszonya fennállásának - ténye alapján mindaddig kötelezővé teszik, amíg a jogviszony fennáll, sértik a tulajdonhoz való jogot és a törvény előtti egyenlőség elvét..
.
Támadott jogi aktus:
    a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdés 83/C. § (4) bekezdés 102/I. § (1) bekezdés102/I. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1359_0_2016_inditvany.pdfIII_1359_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.