Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01164/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 06/17/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 4. §-a, 12. § (4) bekezdése,15. § (4) bekezdése, a 16. § (4), (5) és (6) bekezdése és 17. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Quaestor károsult kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/24/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (törvény) 4. §-a, 12. § (4) bekezdése, 15. § (4) bekezdése, 16. § (4)-(6) bekezdései és 17. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a törvény 15. § (4) bekezdése és 17. § (2) bekezdése vonatkozásában a kihírdetésre visszamenőleges hatállyal.
Az indítványozó a Questor korábbi ügyfele. Az indítványozó álláspontja szerint a törvény által biztosított juttatások nem minősülnek ex gratia jellegű juttatásnak, ezért a törvényi szabályozás egészének alaptörvény-ellenességét állítja. Álláspontja szerint sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, hogy a törvény ex gratia jellegű juttatásként szabályoz egy eredendően proiftorientált - faktoring jellegű - tevékenységet.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvényi szabályozás egésze kiüresíti a törvény 13. § (5) bekezdésében biztosított jogot a kárrendezési kérelem visszavonására.
Az indítványozó álláspontja szerint sérti a tulajdonhoz való jogot, hogy a törvény 16. § (4)-(6) bekezdései olyan mértékű levonásokat írnak elő, amelynek következtében egyes érintettek semmilyen kárrendezést nem kapnak.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 4. §-a szerinti hozamszámítás definíciójának diszkriminartív volta sérti az Alaptörvény XV. cikkét.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 12. § (4) bekezdése a Quaestor vagyon egy részének elvonását eredményezi a költségvetés javára, ezért sérti az Alaptörvény XIII. és XV. cikkét.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 15. § (4) bekezdése a teljes követelésről való lemondatás intézményesítése okán sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, II. cikkét, továbbá XIII. és XV. cikkét.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 16. § (4) bekezdése sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, II. cikkét, továbbá XIII. és XV. cikkét, figyelemmel a múltbéli hozamok szabályozásának kérdésére, továbbá a támadott rendelkezés olyan további kibocsátó kötvényeire is kiterjeszti a törvényben a hozamlevonást, amely kibocsátó a kötvényprogramját már befejezte, a tőkét és a kamatokat is teljes mértékben kifizette.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 16. § (6) bekezdése - az önrész meahatározásával összefüggésben - a 11 %-os levonás miatt ütközik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, a törvény 16. § (5) bekezdése pedig amiatt, hogy a 11 %-os levonás nélküli megtérülést csak a 3 millió forintos határig biztosítja.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 17. § (2) bekezdése a Kárrendezési Alapra átszállt követelések prioritásának megemelése okán sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, II. cikkét, továbbá XIII. cikkét..
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 4. §, 12. § (4) bekezdés,15. § (4) bekezdés, a 16. § (4), (5) és (6) bekezdés, 17. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1164_0_2016_inditvany.pdfIV_1164_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.