Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03865/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/03214/2012,
.
Első irat érkezett: 12/21/2012
.
Az ügy tárgya: A 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (Rendelet) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték.
Álláspontjuk szerint a Rendelet oly módon hárított fokozott kockázatot (az egészségbiztosítás által támogatott analóg inzulin megvonásának a lehetőségét) rájuk, hogy a felkészüléshez szükséges idő hiányzott, amely az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének sérelmét eredményezi.
A Rendelet indítvánnyal támadott rendelkezéseit a 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet vezette be, melynek megalkotására - meglátásuk szerint - nem kapott felhatalmazást a miniszter. A felhatalmazás hiányában történő, vagy annak kereteit túllépő rendeletalkotás pedig az Alaptörvény 18. cikk (3) bekezdésének sérelmét jelenti.
Véleményük szerint a Rendelet érintett rendelkezései önkényesen zárnak ki cukorbetegeket a kezelés meghatározott formájából, ezzel sértik az egészséghez való jogot, és mivel lényegesen nagyobb arányban érintik hátrányosan azokat, akik szűkös anyagi körülményeik miatt nem tudják betartani a megfelelő étrendet, szociális helyzeten alapuló diszkriminációt valósítanak meg.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 25. § (5) bekezdés
  a 2. sz. mellékletének EÜ 100 2. és 100 3. pontjaiban szereplő "Felnőtt beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<8,0%) a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző fél éven belül legalább két mérés alapján fenntartható volt. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)" szövegrész
  a 2. sz. mellékletének EÜ 100 2. és EÜ 100 3. pontjaiban szereplő "18 év alatti beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző hat hónapban mért HbA1c értékek átlaga legalább 2,0% ponttal alacsonyabb a korábbi humán inzulinnal végzett intenzív-konzervatív kezeléshez képest, vagy a HbA1c<8,0%. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)" szövegrész
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk
18. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
VI. cikk

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.