Hungarian
Ügyszám:
.
III/00357/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00353/2013,
.
Első irat érkezett: 02/27/2013
.
Az ügy tárgya: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 35. § (1)-(3) bekezdései tárgyában benyújtott egyedi normakontroll
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bírósági titkár - az Abtv. 25. §-a alapján, az előtte folyamatban lévő kényszer-végelszámolási eljárás felfüggesztésével egyidejűleg - elsődlegesen a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 35. § (1) bekezdése "2012. február 29-éig" szövegrésze, a 35. § (2) bekezdés első mondatának "legkésőbb 2012. június 30. napjáig" szövegrésze és a bekezdés második mondata, valamint a 35. § (3) bekezdés b) pont "nem vagy" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Másodlagosan a vizsgálni kért rendelkezések konkrét ügyben való alkalmazhatóságának kizárását indítványozta.
Az indítványozó álláspontja szerint a korábban egyházként működő, és az Ehtv. alapján egyesületként való továbbműködésükről 2012. február 29-ig nem nyilatkozó szervezetek kényszer-végelszámolásával kapcsolatos szabályozás sérti az egyesülési jogot, a lelkiismereti és vallásaszabdsághoz való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint a jogállamiság és jogbiztonság elvét.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 35. § (1)-(3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3)-(4) bekezdés
VII. cikk (1) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1)-(2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.