Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00230/2019
Első irat érkezett: 02/04/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.407/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetése; önkormányzat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.IV.35.407/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez központi költségvetési támogatásra volt jogosult. Az önkormányzat a szolgáltatás ellátásához használt gépjármű forgalmi rendszám változását 4 hónapos késéssel jelentette be a Kormányhivatalnál, mint működtetést engedélyező szervnél. Emiatt a MÁK Somogy Megyei Igazgatósága támogatás visszafizetésére kötelezte az önkormányzatot, az elsőfokú határozatot a másodfokú szerv helybenhagyta. Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, keresetét a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasította, arra hivatkozva, hogy a (régi) Pp. 340/A. § (2) bekezdése alapján nincs helye felülvizsgálatnak az adóhatóságnál fennálló, továbbá az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, valamint a bírságot kiszabó ügyekben.
Az indítványozó szerint a Kúria a támadott határozatával a jogorvoslati korlátot kiterjesztette, mert egy polgári jogi fizetési kötelezettséget minősített "adók módjára behajtandó köztartozásnak". Érvelése szerint a beszedési megbízás elmaradása a feltétele annak, hogy a fizetési kötelezettség ekként legyen minősíthető. A Kúrai döntésével megfosztotta a hatékony jogorvoslathoz való jogától. Az indítványozó sérelmezi továbbá, hogy az ország más megyéiben hasonló tárgyú elsőfokú határozat eredménye megyénkként különböző volt, több megyében a bírósági felülvizsgálat során a MÁK döntését hatályon kívül helyezte a bíróság. Nézetük szerint az ügyben a Kúriának érdemi, irányt mutató döntést kellett volna hoznia.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.IV.35.407/2018/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_230_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_230_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_230_3_2019_kérelem_anonim.pdfIV_230_3_2019_kérelem_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.