Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02095/2022
Első irat érkezett: 09/13/2022
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 2.K.701.203/2021/8/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog gyakorlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/18/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Veszprémi Törvényszék 2.K.701.203/2021/8/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az alkotmányjogi panasszal érintett közigazgatási per tárgya a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró hatóság által meghozott, földingatlan adásvételére irányuló szerződés jóváhagyását megtagadó határozat volt. Az ügy előzménye, hogy az indítványozó mint vevő és az eladó adásvételi szerződést kötöttek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó földingatlanra, amelyet a jegyző hirdetményi úton közzétett, azonban - a határidők jogszabályi előírásoknak megfelelő feltüntetése mellett, ám azokat be nem tartva - olyan módon, hogy az elővásárlási jognyilatkozat megtételére rendelkezésre álló, jogszabályban biztosított 60 nap ténylegesen nem volt biztosított az elővásárlásra jogosultak számára. Egy jogosult elővásárlási elfogadó nyilatkozatot tett. A hatóság mind az indítványozó, mind az elővásárlási jogát gyakorolni kívánó fél vonatkozásában megtagadta az adásvételi szerződés jóváhagyását. A határozat ellen előterjesztett keresetet a bíróság elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Veszprémi Törvényszék 2.K.701.203/2021/8/II. számú ítélete sérti a tulajdonhoz való jogát, valamint az Alaptörvény XXIV. cikkének, XXVIII. cikk (1)-(2) bekezdésének és (7) bekezdésének megsértését is állítja..
.
Támadott jogi aktus:
  A Veszprémi Törvényszék 2.K.701.203/2021/8/II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2095_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2095_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2095_2022.pdfSz_IV_2095_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 2.K.701.203/2021/8/II of the Veszprém Regional Court (exercise of pre-emption right)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .