Hungarian
Ügyszám:
.
III/03341/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01181/2012,
.
Első irat érkezett: 08/29/2012
.
Az ügy tárgya: a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény tárgyában előterjesztett bírói indítvány
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az előtte folyamatban lévő eljárás felfüggesztése mellett - a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény (Törvény) alaptörvény-ellenességének megállapítását kezdeményezte.
A Törvény 1. §-a előírja az első fokon eljárt bíróságoknak, hogy azokat a jogerős bírósági ítéleteket és szabálysértési eljárásban hozott marasztaló határozatokat, melyek kizárólag rendőrök tanúvallomásán és rendőri jelentéseken alapulnak, továbbá az ügyészség vádemelést elhalasztó határozatait - hivatalból - 2011. október 23. napjáig nyilvánítsák semmissé.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény előtti egyenlőség elvét és a bíróság előtti egyenlőség elvét sérti, hogy a Törvény a rendőrtanúk által rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat eleve kizárja, ez pedig a rendőrtanúk szempontjából az egyenlő bánásmód követelményét, és a jogorvoslathoz való jogot sérti. Mivel a törvény azt a vélelmet állítja fel, hogy a rendőrök eleve nem a valóságot mondták, sérül az érintett rendőrök emberi méltósághoz fűződő joga és jóhírnévhez való joga.
Az indítványozó a bírói függetlenség sérelmére hivatkozik annak kapcsán, hogy a Törvény megfosztja a bírót a szabad mérlegelés jogától. A Törvény egészével kapcsolatban a jogállamiság és a jogbiztonság követelményének sérelmére hivatkozik..
.
Támadott jogi aktus:
    a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1)-(2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
29. cikk (1)-(2) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.