Hungarian
Ügyszám:
.
III/02647/2021
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00948/2020,
.
Első irat érkezett: 06/25/2021
.
Az ügy tárgya: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pontja, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont "születési" szövegrésze és a 69/B. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/06/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A Fővárosi Törvényszék az előtte folyamatban lévő közigazgatási perben az eljárás felfüggesztése mellett az Abtv. 25. § szerinti egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. § x) pontja, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont "születési" szövegrésze és 69/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása és a kihirdetés napjára visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítése, illetve a jelen eljárásban, valamint bármely bíróság előtt folyamatban levő azonos tárgyú eljárásban való alkalmazásának kizárása iránt.
Az indítványozó bíróság előtt folyamatban lévő ügyben a transznemű felperes 2021. január 13-án nemének és nevének anyakönyvi megváltoztatását kérte az alperesnél. Alperes a kérelmet elutasította, mivel az At. 2020. május 29-én hatályba lépett 69./B. § (3) bekezdése alapján a nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése nem lehetséges, a névváltoztatási kérelmet pedig arra tekintettel utasította el, hogy a választott utónevek nem feleltek meg a felperes születési nemének. A felperes a kérelmét elutasító hatósági határozat bírósági felülvizsgálatát kérte.
A közigazgatási perben eljáró indítványozó bíróság megítélése szerint szükséges a kifogásolt jogszabályi rendelkezések Alaptörvénnyel való összhangjának egyedi normakontroll keretében történő vizsgálata, mivel az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a transzneműeknek - e gyakorlatból levezethetően - az emberi méltóságból és a magánéletük tiszteletben tartásából fakadó joguk van az önmeghatározásuk szerinti identitásnak megfelelő nem és név állam általi elismeréséhez..
.
Támadott jogi aktus:
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pont, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont, 69/B. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_2647_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIII_2647_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_2647_4_2021_NAIH_Allásfog.anonim.pdfIII_2647_4_2021_NAIH_Allásfog.anonim.pdfIII_2647_4_2021_Átiratanonim.pdfIII_2647_4_2021_Átiratanonim.pdfIII_2647_3_2021_amicus_curiae_MPT LMBTQ Szekcio_anonim.pdfIII_2647_3_2021_amicus_curiae_MPT LMBTQ Szekcio_anonim.pdfIII_2647_2_2021_amicus_Mineln_anonim.pdfIII_2647_2_2021_amicus_Mineln_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.