Hungarian
Ügyszám:
.
III/01184/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01181/2012,
.
Első irat érkezett: 05/20/2011
.
Az ügy tárgya: a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezés
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett fordult az Alkotmánybírósághoz a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) egészének visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérve.
Az indítványozó szerint a Tv. sérti a jogállamiság részét képező jogbiztonság követelményét azzal, hogy alkotmányos indok nélkül, a célhoz képest aránytalan sérelmet okozva áttöri a jogerő intézményét. A jogalkotó emellett nem adott egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni az "elítélés alapja", "tömegoszlatáshoz kapcsolódóan elkövetett" és a "méltányolható körülmények között elkövetett" fogalmakat, amely sérti a normavilágosság elvét, így nem határozható meg egyértelműen, hogy a Tv. rendelkezéseit mikor kell alkalmazni. Az indítványozó bíró álláspontja szerint a Tv. előírja a jogalkalmazó számára, hogyan értékelje az eléje került bizonyítékokat, elvonva ezzel a bíróság ítélkező jogkörét, amely ellentétes a bíróságok függetlenségének alkotmányos elvével. Véleménye szerint az a törvényi vélelem, hogy a rendőrtanúk egyes ügyekben hamis vallomást tettek, ellentétes a bíróság előtti egyenlőség elvével is, súlyosan diszkriminatív, mert ezen tanúk vallomását ipso iure valótlannak tekintik, nem vehetnek részt a korábbi ügy "sajátos felülbírálatában", nem biztosítják számukra sem a védekezéshez, sem a jogorvoslathoz való jogot. (Fellebbezésnek ugyanis csak az indítványt, illetve a kérelmet elutasító végzés ellen van helye.) .

.

Támadott jogi aktus:
    a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáró szóló 2011. évi XVI. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.