Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00884/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00880/2012,
.
Első irat érkezett: 06/22/2005
.
Az ügy tárgya: A Legfelsőbb Bíróság Gf.VII.30.101/2004/15. számú ítélete és a 2/2004. Polgári jogegységi határozat megsemmisítésére, illetve az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény 25. § (2) bekezdés f) pontja alkalmazásának utólagos kizárására irányuló alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2013. 03. 04.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az eredetileg 2005. június 22-én benyújtott, és a XX/884-1/2012. AB végzés alapján 2012. március 30-án kiegészített indítványában az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) 25. § (2) bekezdés f) pontja, a 2/2004. Polgári jogegységi határozat, illetve a Legfelsőbb Bíróság 11.Gf.40.149/2006/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének vizsgálatát kéri.
Indítványában előadja, hogy az Art. szabályát és a 2/2004. Polgári jogegységi határozatot az ügyében eljáró bíróság úgy alkalmazta, hogy az adófizetés megfizetésére köteles részvénytársaságot irányító társaság mögöttes felelősségét nem állapította meg, mivel erről az adóhatóság nem hozott határozatot.
Az indítványozó indokolása szerint az ügyében alkalmazott jogszabály és jogegységi határozat indokolatlan különbséget tesz mögöttes felelősök között a velük szemben való fellépés lehetősége szempontjából azon az alapon, hogy az adózásból származó tartozásokért vagy egyéb adósságokért felelnek. Az Art. 25. § (2) bekezdés f) pontja továbbá a magántulajdonosok hátrányos megkülönböztetését is jelenti az állami tulajdonos javára, mivel a magántulajdonos egyszerű és egyoldalú rendelkezéssel nem kötelezheti az adóst vagy az Art.-ben meghatározott mögöttes felelőst, így nem léphet fel a konszernjogi felelősség alapján a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (régi Gt.) szerint felelős irányító társasággal szemben sem.
Mindezek miatt az Art. jogkollíziót keletkeztető rendelkezése, és az azt értelmező jogegységi határozat a diszkriminációtilalmi rendelkezésen kívül a jogbiztonság alaptörvényi követelményét is sérti.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 25. § (2) bekezdés f) pont, 2/2204. PJE
  Legfelsőbb Bíróság Gf.VII.30.101/2004/15.
  2/2004. Polgári jogegységi határozat
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk
XV. cikk
M. cikk
XIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
  .
  Egyéb mellékletek (pdf):
   .
   .
   Testületi ülések napirendjén:
   .
   Testületi ülések napirendjén:
   2013.02.04 10:00:00 1. öttagú tanács
   .
   .   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   .
   Number of the Decision:
   .
   Date of the decision:
   .
   .
   .