Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02785/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02352/2012,
.
Első irat érkezett: 04/10/2012
.
Az ügy tárgya: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény tárgyában előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/03/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz alapján - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) egyes rendelkezéseinek visszamenőleges hatályú megsemmisítését kezdeményezte.
Az indítványozó szerint a jogállamiság elvét sérti, hogy az Ehtv. egyes korábban bejegyzett egyházakat megszerzett státusuktól törvényhozó aktussal fosztott meg. Kifogásolja az Ehtv. megalkotásának és hatályba lépésének körülményeit, és azt, hogy a jogalkotó nem biztosított kellő felkészülési időt az érintetteknek. Véleménye szerint az egyházként való elismerés feltételeinek megfogalmazása nem felel meg a normavilágosság követelményének. Álláspontja szerint a jogorvoslathoz való jogot sérti, hogy az egyház regisztrációs kérelme megtagadása esetén nincs lehetőség jogorvoslatra. Előadja, hogy a vallás fogalmának meghatározása önkényesen megválasztott tartalmi ismérveken alapul, ezáltal az állam sérti a semlegességének követelményét. A lelkiismereti szabadsághoz való jog részének tekinthető állam és egyház szétválasztásának követelményének megsértésére hivatkozik annak kapcsán, hogy az Ehtv. a vallási közösségek egyházként való elismerését a parlamenti pártpolitikai erőviszonyoknak szolgáltatja ki. Az indítványozó kifejti, hogy az egyházi státusz elismerésének egyes feltételei, illetve a feltételek fennállásának megkövetelése őt hátrányosan megkülönbözteti (például a legalább száz éves nemzetközi vagy legalább húsz éves magyarországi működés előírása). Kifogásolja, hogy az Ehtv. mellékletében szereplő egyházak vonatkozásában nem írja elő az elismerés feltételeinek való megfelelést, a feltételeket csupán a később elismerésért folyamodó vallási közösségeknek kell teljesíteniük.
Végül arra hivatkozik az indítványozó, hogy az Ehtv. több ponton sérti az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt egyezményben biztosított jogait..
.
Támadott jogi aktus:
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 14. §, 15. §, 34. § (1) bekezdés
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
B. cikk (1) bekezdés
Q. cikk

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.