Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01155/2020
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00948/2020,
.
Első irat érkezett: 07/01/2020
.
Az ügy tárgya: Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. § (1)-(3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/13/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti - alkotmányjogi panaszában az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvénynek (a továbbiakban: Módtv.) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. § x) pontját megállapító, valamint a 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontját és (3) bekezdését módosító rendelkezései [Módtv. 33. § (1)-(3) bekezdés és (5) bekezdés] alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó transznemű nő, aki 2017. november 7-én kérte az anyakönyvi nyilvántartásban neme megváltoztatását, valamint utóneve módosítását. A változást az anyakönyvvezető 2018. május 11-én az anyakönyvbe bejegyezte. Ezt követően az indítványozó átesett a nemi átalakító műtéten. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában tartalmilag az At. azon rendelkezéseit sérelmezi, amelyek alapján - az indítványban megjelölt, megsemmisíteni kért módosítás nyomán - az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban a születési nemet kell nyilvántartani, ami nem változtatható meg. Az indítványozó álláspontja szerint esetében az anyakönyvben a módosítás nyomán szereplő "születési nem" adat hibás adat, mivel az - korábbi nemváltoztatása folytán - nem egyezik meg a módosítással nyilvántartani célzott, elsődleges nemi jelleg, illetve kromoszómaszám alapján a születéskor megállapított biológiai nemmel. Az anyakönyv tartalma kihat az egyéb állami nyilvántartásokra is, így a személyiadat- és lakcímnyilvántartás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján a "nemet" tartja nyilván, e nyilvántartás forrása az anyakönyv. Mivel az anyakönyvi eljárásban lehetőség van az adatok korábbi bejegyzés adataival való hivatalból történő összehasonlítására, valamint a hibás adatok kijavítására, ezért az indítványozó álláspontja szerint a módosítás a visszaható hatályú jogalkotás tilalmával ellentétes jogi környezetet teremt. Az At. módosítása tehát a támadott jogszabályi rendelkezések hatályosulása folytán, bírói döntés közbejötte nélkül - az Alaptörvényben biztosított jogaik sérelméhez vezet, és nincs olyan jogorvoslati eljárás, amely e jogsérelmek orvoslására szolgálna.
A fentiekkel összefüggésben az indítványozó a jogbiztonság, és ezen belül a visszaható jogalkotás tilalmának sérelmére hivatkozik, alapjogsérelme körében pedig emberi méltósága, önrendelkezéshez és névviseléshez való joga, magán- és családi élete tiszteletben tartásához való joga, valamint testi és lelki egészséghez való joga megsértését állítja. Hivatkozik továbbá arra is, hogy a szabályozás a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik..
.
Indítványozó:
    Berencsi Eszter Barbara
Támadott jogi aktus:
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pont, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont, 69/B. § (3) bekezdés
    egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
    valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. § (1)-(3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1155_2_2020_indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_1155_2_2020_indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1155_3_2020_MIniszterelnokseg_Állásfog_anonim.pdfIV_1155_3_2020_MIniszterelnokseg_Állásfog_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.04.13 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.