Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02794/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02352/2012,
.
Első irat érkezett: 04/11/2012
.
Az ügy tárgya: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete tárgyában előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/03/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz alapján - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) mellékletének megsemmisítését kezdeményezte. Kéri továbbá az Ehtv. mellékletének kiegészítését, azaz az indítványozó egyház felvételét az elismert egyházak listájába.
Az indítványozó az Ehtv. mellékletének megsemmisítését azért kéri, mert álláspontja szerint az a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához való jogot sérti. A mellékletben azon egyházak szerepelnek, melyek az Ehtv. hatályba lépésével megtarthatják egyházi státuszukat. A többi bejegyzett egyház - így az indítványozó is - egyházi státuszukat elveszítik. Az indítványozó hivatkozik arra, hogy ő megfelel az Ehtv. 6. § (1) és 14. § (2) bekezdésében támasztott feltételeknek, ennek ellenére nem vették fel a listába. Diszkriminatívnak tartja, hogy egyes egyházakat, melyek teljesítik a követelményeket, felvettek a listába, őt azonban nem. .
.
Támadott jogi aktus:
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.