Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02670/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02487/2012,
.
Első irat érkezett: 03/29/2012
.
Az ügy tárgya: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/03/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.09.18.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 200/B. § (1) bekezdésében foglalt "lévő lakóingatlanon", valamint 200/B. § (2) bek. c) pontja "2011. december 30. napjáig" szövegrész és f) pontja "2012. január 30-ig" szövegrész megsemmisítését kéri az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz keretében.
A Hpt. érintett rendelkezései – az általa rögzített árfolyamon és meghatározott előfeltételek teljesülése esetén – lehetővé tették, hogy az adós az eredeti kölcsönszerződésben foglaltakhoz képest ún. végtörlesztéssel rendezze szerződéses kötelezettségeit. A végtörlesztési törvény és a Hpt. támadott rendelkezése a végtörlesztéses ügyletek rendezésére nyitva álló időszak végéig, 2012. március 31-ig, illetve április 1-jéig volt hatályban.
Az indítványozó szerint a Hpt. támadott rendelkezései sértik az Alaptörvény XV. cikkében foglaltakat azáltal, hogy a megkülönböztetés alapjaként a kölcsönszerződés biztosítékául szolgáló vagyontárgyak egy típusát írja elő feltételként. Álláspontja szerint a Hpt. sérti az Alaptörvény XIII. cikkében foglalt tulajdonhoz való jogát is, mivel fennáll a veszélye, hogy tulajdonától elesik, illetve vagyontárgyait szükségképpen el kell, hogy idegenítse törlesztőképessége megőrzése érdekében. Hivatkozik továbbá az Európai Emberi Jogi Egyezmény egyes rendelkezéseire és az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatára is..
.
Támadott jogi aktus:
    a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében foglalt "lévő lakóingatlanon", valamint 200/B. § (2) bek. c) pontja "2011. december 30. napjáig" szövegrész és f) pontja "2012. január 30-ig" szövegrész
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q. cikk (2)-(3) bekezdései
I. cikk (1)-(3) bekezdése
XIII. cikk
XV. cikk (2) és (4) bekezdése

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.09.18 10:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.