Hungarian
Ügyszám:
.
III/00702/2018
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00413/2018,
.
Első irat érkezett: 04/16/2018
.
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 100. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (zártan kezelt iratok, bizonyítékok megismerhetősége)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 100. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és a folyamatban lévő perben az alkalmazása kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperesnél az elsőfokú adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzést folytatott le, amelynek során adókülönbözetet állapított meg és adóbírság megfizetésére kötelezte a perbeli felperest. A perbeli alperes a határozatot helybenhagyta. A perbeli felperes keresetében sérelmezte az irat betekintési jogának korlátozását, amelyet az adóhatóság az Art. 100. § (4) bekezdésében foglaltakkal indokolt. A támadott rendelkezés értelmében az adóhatóság az adóhatósági eljárásban keletkezett bizonyítékok közül azokat, amelyek más adózók vizsgálata vonatkozásában keletkezett, az eljárás alá vont adózóval az adóhatósági eljárásban nem ismerteti teljeskörűen, hanem csak az adózót érintő részt illetően.
Ezért a bíróság álláspontja szerint nem érvényesül az adózó hatékony jogorvoslathoz való joga és a tisztességes eljáráshoz való joga, hiszen az adóhatósági eljárás során nem ismerhet meg teljes terjedelemben valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékot, okiratot, hiszen azokat csak az adóhatóság szűrőjén keresztül, válogatva tárják elé. .
.
Indítványozó:
  Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Támadott jogi aktus:
  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 100. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_702_0_2018_inditvany_anonimizált.pdfIII_702_0_2018_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .