Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02572/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02352/2012,
.
Első irat érkezett: 03/13/2012
.
Az ügy tárgya: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseivel összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/11/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.06.26.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ltv.) egyes rendelkezéseinek visszamenőleges hatályú megsemmisítését kezdeményezte alkotmányjogi panasz keretében.
Az indítványozó szerint az Ltv. támadott rendelkezései összefüggésben állnak az érintettek vallásszabadsághoz való jogával, mivel az annak részét képező egyház-alapítási jogot önkényesen korlátozza. Nem teljesül az az alkotmányos kritérium, hogy alapvető jogokra vonatkozó szabályokat törvény állapít meg, mivel az Ltv. egyházkénti elismerést az Országgyűlés politikai mérlegelésére bízza. Mindez sérti az állam világnézeti semlegességének követelményét is. Az Országgyűlés döntésével szemben nincs lehetőség hatékony jogorvoslatra, ami sérti a jogorvoslathoz való jogot.
Az indítványozó kifogásolja, hogy az Ltv. mellékletében meghatározott egyházak tekintetében az Országgyűlés a történelmi hagyományoktól, társadalmi támogatottságtól, illetve a közösség érdekében végzett tevékenységtől függetlenül, politikai mérlegelés alapján döntött. Az indítványozó azt állítja, hogy bár megfelelt a kritériumoknak, az Országgyűlés mégis elutasította egyházkénti elismerését. Az indítványozó álláspontja szerint az összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok között a jogalkotó önkényesen tett különbséget, és így a vallásszabadsághoz való jogának sérelmén át az egyesüléshez való joga is sérül.
Kifejti, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogát sérti, hogy az egyházi jogállás elvesztésére úgy került sor, hogy a feltételrendszer nem átlátható, és az eljárást nem független bíróság folytatja le. A lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog intézményvédelmi oldalát sérti, hogy az indítványozó által fenntartott oktatási intézmények csak akkor juthatnak ezután támogatáshoz, ha a végrehajtó hatalom mérlegelés jogkörében eljárva azt biztosítja számára..
.
Támadott jogi aktus:
    2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 7. § (1) bekezdés "és az Országgyűlés által elismert" szövegrésze, 7. § (4) bekezdés, 14-16. §, 34. § (2)-(4) bekezdés,
    2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról Melléklet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1)
(7) bekezdés
VII. cikk (1)-(2) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.06.26 9:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.