Hungarian
Ügyszám:
.
III/00845/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00844/2012,
.
Első irat érkezett: 09/03/2007
.
Az ügy tárgya: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdésének f) pontja alaptörvény-ellenessségének vizsgálatára irányuló bírói indítvány
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - a bírósági eljárás 9. K. 30.216/2007/16. számú végzésével történőfelfüggesztése mellett - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 35. § (2) bekezdésének f) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A felperes, felszámolással megszűnt Bt. volt beltagja indított közigazgatási pert az adóhatóság adótartozásban mögöttes felelősség alapján marasztaló határozata ellen. Az adóhatóság ugyanis oly módon marasztalta a felszámolás alatt lévő Bt.-t, hogy kizárólag a felszámoló tudta volna vitatni a követelést, a mögöttes felelősséggel terhelt természetes személynek, a felperesnek sem eljárási legitimációja, sem módja nem volt az adótartozás vitatására.
Az indítványozó bíró - eleget téve a III/845-1/2012 AB végzésben foglalt felhívásnak - indítvány-kiegészítésében azt állítja, hogy az Art. 35. § (2) bekezdésének f) pontja sérti az Alaptörvény jogorvoslati jogról rendelkező XXVIII. cikk (7) bekezdését, mivel - az eredeti, az Alkotmánybírósághoz 2007. szeptember 3-án érkezett indítványában foglalt érveléshez hasonlóan - a konkrét eljárásban az adófizetésre kötelezett nem vitathatja az adó összegszerűségét.
..
.
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdés f) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVII. cikk (7) bekezdés
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.