Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00565/2019
Első irat érkezett: 03/28/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.205/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Mfv.II.10.205/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.37/2017/5. számú ítéletére és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20465/2017/5. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó szervezet és a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalója között a garantált illetményalap és a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása és ezzel összefüggésben, az illetménykülönbözet felperest megillető összege tekintetében alakult ki jogi vita.
Az elsőfokú bíróság a felperes értelmezését tartotta helytállónak, s ennek megfelelően az illetménykülönbözet, késedelmi kamat és a perköltség megfizetésre kötelezte alperest.
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét csak összegszerűségében változtatta meg a felperes javára, egyebekben helybenhagyta.
A Kúria a támadott döntésével a másodfokú bírósági határozatot hatályában fenntartotta. Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a bíróságok - annak ellenére, hogy az indítványozó az eljárás során többször hangsúlyozta a különböző jogszabályi helyek alkalmazhatóságának kizártságát, és eltérő jogértelmezését - azokat figyelmen kívül hagyták és az elutasítás okára sem tértek ki az indokolásukban, sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésekben garantált, - a kérelem elbírálásához fűződő jogával összefüggő - indokolt bírói döntéshez és jogorvoslathoz való joga. A bírósági döntések továbbá jogellenesen korlátozták az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésben garantált tulajdonhoz fűződő jogát. A bíróságok contra legem jogalmazása által pedig sérült az Alaptörvény 28. cikke is..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Mfv.II.10.205/2018/5. számú ítélete, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.M.37/2017/5. számú ítélete, a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20465/2017/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk
29. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_565_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_565_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.