Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00071/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00021/2016,
.
Első irat érkezett: 01/06/2016
.
Az ügy tárgya: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 232. § (1) bekezdés, 234. §, 234/A. §, 239. § (1) bekezdés f) pont, 240/F. § (1) bekezdés e) pont, 251. § (2) bekezdés, 252. §. § (2)-(3) bekezdés, 254/B. § (1) bekezdés, 306/L. § (1)-(6) bekezdés, 306/M. § (1)-(5) bekezdés, 306/N. § (1)-(2) bekezdés, 306/O. § (1)-(2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (önálló bírósági végrehajtó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A végrehajtók országos névjegyzékébe bejegyzett indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 232. § (1) bekezdés, 234. §, 234/A. §, 239. § (1) bekezdés f) pont, 240/F. § (1) bekezdés e) pont, 251. § (2) bekezdés, 252. §. § (2)-(3) bekezdés, 254/B. § (1) bekezdés, 306/L. § (1)-(6) bekezdés, 306/M. § (1)-(5) bekezdés, 306/N. § (1)-(2) bekezdés, 306/O. § (1)-(2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és ex tunc hatályú megsemmisítését, valamint erga omnes hatályú alkalmazási tilalom kimondását kérik az Alkotmánybíróságtól.
A támadott rendelkezések - amelyek többek között az önálló bírósági végrehajtó kinevezésére, annak időtartalmára, egyetemi jogi végzettséghez kötöttségre, végrehajtó-helyettesek szavazati jogára vonatkoznak - az érintettektől olyan szerzett jogokat vesz el, amelyekre korábban már jogosulttá váltak.
Az indítványozók álláspontja szerint a támadott rendelkezések az Alaptörvény számos rendelkezését - a tulajdonhoz való jogot, vállakozáshoz való jogot, a foglalkozás gyakorlásához való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a jogállamiság követelményét, a kellő felkészülési idő hiányát, a visszamenőleges hatáylú jogalkotás tilalmát, a diszkrimináció tilalmát - sértik, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt több rendelkezésébe is ütköznek..
.
Támadott jogi aktus:
    a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 232. § (1) bekezdés, 234. §, 234/A. §, 239. § (1) bekezdés f) pont, 240/F. § (1) bekezdés e) pont, 251. § (2) bekezdés, 252. §. § (2)-(3) bekezdés, 254/B. § (1) bekezdés, 306/L. § (1)-(6) bekezdés, 306/M. § (1)-(5) bekezdés, 306/N. § (1)-(2) bekezdés, 306/O. § (1)-(2) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (2) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.