Hungarian
Ügyszám:
.
III/01192/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01181/2012,
.
Első irat érkezett: 07/06/2011
.
Az ügy tárgya: a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezés
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett fordult az Alkotmánybírósághoz a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) alkotmányossági vizsgálatát kérve.
A Tv. semmissé nyilvánítja a 2006. szeptember 18. és október 24-e között, a rendőri jelentésre vagy tanúvallomásra alapozott bírósági döntéseket. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott Tv. hatálya alá tartozó ügyekben nem volt olyan körülmény vagy indok, amely szükségessé tette volna a jogerő feloldását. Ezen túlmenően véleménye szerint a Tv. aránytalan sérelmet okoz azzal, hogy a semmisséget mérlegelés nélkül kell alkalmazni, úgy, hogy a hivatkozott bizonyítékok hamis vagy hamisított volta nem kerül megállapításra. Hivatkozik továbbá a normavilágosság elvének sérelmére a Tv. egyes fogalmai tekintetében. Részletesen kifejti, hogy véleménye szerint nem állapítható meg egyértelműen a "tömegoszlatással kapcsolatban", "elítélés alapja", "méltányolható körülmények között elkövetett" kifejezések tartalma..
.
Támadott jogi aktus:
    a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáró szóló 2011. évi XVI. törvény 1-2. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.