Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01226/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 06/28/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH és Quaestor károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/30/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (Tv.) 1. § (1) bekezdése, a 2. § (1) bekezdésének "és a kárrendezési kérelem benyújtásának napján egyaránt" szövegrésze, a 3. § (3) bekezdésének a) és b) pontja, a 10. § (4) bekezdésének "ezen kibocsátott értékpapír-sorozatból későbbi időpontban újabb értékpapírok nem bocsáthatóak ki" szövegrésze, a 13. § (2) bekezdése, a 13. § (3) bekezdésének "értékpapír-számlán nyilvántartott" szövegrésze, a 15. § (4) bekezdésének "értékpapír-számlán nyilvántartott" szövegrésze, a 15. § (5) bekezdése, a 16. § (3) bekezdésének "de jogosultanként legfeljebb harmincmillió forintot" szövegrésze, a 16. § (4) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése és a 27. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a jogalkotó a befektetési szolgáltatókhoz forduló ügyfelek közt indokolatlanul tesz különbséget attól függően, hogy állami felügyelet által ellenőrzött piacon mely engedélyes szolgáltatóhoz fordultak befektetésre szánt pénzükkel, így megsértette az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdései szerinti diszkrimináció tilalmának elvét.
Az indítványozó álláspontja szerint a Tv. nem rögzít semmilyen szakmai okot arra vonatkozóan, hogy a kárrendezésben érintettek körét miért szűkíti tovább a jogalkotó, ezzel sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét..
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. § (1) bekezdés 2. § (1) bekezdés és a kárrendezési kérelem benyújtásának napján egyaránt 3. § (3) bekezdés a és b) pont 10. § (4) bekezdés ezen kibocsátott értékpapír-sorozatból későbbi időpontban újabb értékpapírok nem bocsáthatóak ki 13. § (2) bekezdés 13. § (3) bekezdés értékpapír-számlán nyilvántartott 15. § (4) bekezdés értékpapír-számlán nyilvántartott 15. § (5) bekezdés 16. § (3) bekezdés de jogosultanként legfeljebb harmincmillió forintot 16. § (4) bekezdés 21. § (1) bekezdés 27. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1226_0_2016_inditvany.pdfIV_1226_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.