Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02682/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02487/2012,
.
Első irat érkezett: 03/29/2012
.
Az ügy tárgya: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (2) bekezdés a) pontjával, valamint c) pontja „2011. december 30. napjáig” szövegrészével és f) pontjával „2012. január 30-ig” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/23/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.07.09.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 200/B. § (2) bekezdés a) pontja, valamint c) pontja „2011. december 30. napjáig” szövegrésze és f) pontja „2012. január 30-ig” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatályú megsemmisítését indítványozta.
A Hpt. támadott rendelkezései a végtörlesztéssel összefüggésben állapítanak meg feltételeket.
Az indítványozó kifejti, hogy a támadott rendelkezések alapján elutasították végtörlesztési kérelmét. Álláspontja szerint a Hpt. sérti az Alaptörvény XV. cikkében foglaltakat, mivel nem tekinti az eltérő bánásmódot igazoló tényezőnek, hogy az adós milyen árfolyamon vett fel svájci frank alapú hitelt. A szabályozás az alaptörvény-ellenes különbségtéllel sérti az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdonhoz való jogát is, mivel fenn áll a veszélye, hogy elesik tulajdonától, illetve vagyontárgyait szükségképpen el kell, hogy idegenítse törlesztő-képessége megőrzése érdekében. Az indítványozó hivatkozik az Európai Emberi Jogi Egyezmény 13. és 14. cikkében biztosított jogainak sérelmére is..
.
Támadott jogi aktus:
    a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (2) bekezdés a) pontja, c) pontja „2011. december 30. napjáig” szövegrésze, f) pontja „2012. január 30-ig” szövegrésze
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q. cikk (2)-(3) bekezdés
I. cikk (1)-(3) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (2) és (4) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.07.09 9:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.