Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00861/2019
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01061/2019,
.
Első irat érkezett: 05/20/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (banktitok)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/05/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 71.P.24.833/2017/18. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete megsemmisítését kérték.
A perbeli felperesi jogelőd az I. r. alperessel hitelezésre keretszerződést kötött. A keretszerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért a III. r. alperes (indítványozó1.) készfizető kezességet vállalt. A felperes mint zálogjogosult és az indítványozók mint zálogkötelezettek keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötöttek. A felperes keresetében tartozás megfizetésére kérte kötelezni az indítványozókat. A bíróság meghatározott összeg megfizetésére kötelezte az indítványozókat, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint a támadott döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot, mivel a bíróságok a felek közötti komplett szerződések figyelembevétele nélkül hozták megdöntéseiket, az indítványozók részére nem állt rendelkezésre a teljes iratanyag, a bíróság a felperes által jogellenesen megszerzett és csatolt bankszámlakivonatokat figyelembe véve hozták meg ítéleteiket, illetve a fellebbezés lényeges eleminek elbírálása nem valósult meg..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 71.P.24.833/2017/18. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_861_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_861_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_861_0_2019_indítvány2_anonimizált.pdfIV_861_0_2019_indítvány2_anonimizált.pdfIV_861_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_861_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .