Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00750/2021
Első irat érkezett: 04/06/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.882/2020/3. számú végzése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a)-c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó egyrészt az Abtv. 27. §-a alapján a Kúria Kfv.VII.37.882/2020/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, másrészt az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti panaszában a közigazgatási perrendtartásról szóló 2007. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a)-c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőzően szolgálati nyugállományba helyezték, amelyet jogszabályváltozás folytán szolgálati járandóságként kellett továbbfolyósítani. Az indítványozó ezt követően kérte az öregségi nyugdíja megállapítását, amelyet a hatóság elutasított. Az ennek nyomán indult peres eljárások eredményeként végül a közigazgatási szerveknek a megismételt eljárásban az indítványozó kérelmét tartalma szerint vizsgálva a szolgálati nyugdíj feléledése tárgyában kellett határozniuk. A hatóság végleges döntésével az indítványozó szolgálati nyugdíj megállapítása iránti kérelmét elutasította arra hivatkozással, hogy az alkalmazandó hatályos szabályozás alapján 2012. január 1-től szolgálati nyugdíj megállapítására nincs lehetőség. Az indítványozó a határozat ellen a közigazgatási bírósághoz fordult, keresetét a Fővárosi Törvényszék 33.K.702.063/2020/4. számú ítéletével elutasította. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmének befogadását az alkotmányjogi panaszban támadott végzésével megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a hatósági és bírósági eljárás, valamint az eljárások során alkalmazott jogszabályi rendelkezések, illetve az, hogy a bíróság nem kezdeményezte az Európai Uniós Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását és a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta, számos alapjogát sértik, az EUB ítélkezési gyakorlatába ütköznek és az EUMSZ rendelkezéseinek sérelmét is okozzák.
Az EUMSZ 267. cikk (3) bekezdése alapján arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy az eljárás felfüggesztésével egyidejűleg előzetes döntéshozatali eljárást is kezdeményezze..
.
Támadott jogi aktus:
    A közigazgatási perrendtartásról szóló 2007. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a)-c) pont
    A Kúria Kfv.VII.37.882/2020/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_750_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_750_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.