Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00505/2021
Első irat érkezett: 03/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.266/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.I.10.266/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy munkáltatója a HR osztályra hívta, ahol közölte vele, hogy munkaviszonyát meg kívánja szüntetni, és megkérdezte tőle, hogy a megszüntetés melyik módját választja: a felmondást vagy a közös megegyezést; a kérdést helyben kellett eldönteni, nem kapott időt a megfontolásra, ezért az indítványozó egyik dokumentumot sem írta alá, ahogy az ezt követően felvett jegyzőkönyvet sem. A munkáltató egyik dokumentumot sem adta át elvitelre az indítványozónak, aki ezt követően bírósághoz fordult. A munkaviszony helyreállítása mellett annak megállapítását kérte, hogy a munkáltató a munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, ezért kártérítés és prémium megfizetését kérte. Az elsőfokú bíróság kártérítésként megítélt az indítványozó számára egy összeget, a keresetet ezen túlmenően elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a munkáltatói jognyilatkozat átadására a Munka törvénykönyve (Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kúria azáltal, hogy a felmondás alakszerűsége tárgyában a Ptk. szabályozását vette alapul (ami szerint az írásbeli nyilatkozat közöltnek minősül, ha az irat tartalmának megismerése biztosított) az Mt. szabályozásával szemben (ami alapján az írásbeli nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a jogosultnak átadták), felülírta a Mt. szabályozását, amit elvi tartalommal rögzített is a döntésében. Az ítélet sérti az Alaptörvény I. cikkét, az emberi méltóságát, a megalázó bánásmód tilalmát, a tisztességes eljáráshoz való jogát a bírósági eljárás kezdeményezésének megnehezítésével, valamint a jogorvoslathoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Mfv.I.10.266/2019/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_505_4_2021_indkieg_anonim.pdfIV_505_4_2021_indkieg_anonim.pdfIV_505_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_505_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
.







.
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.