Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00258/2021
Első irat érkezett: 02/08/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 40.K.705.453/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 40.K.705.453/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozói gazdasági társaság nemzetközi piacon folytatja online multimédiás szolgáltatások fejlesztését és ügyféltámogatását. Szoftverének értékesítését követően az általános szabályok szerint, nem megfelelően teljesítette adófizetési kötelezettségét, ezért később önellenőrzést nyújtott be a helyi iparűzési adó, innovációs járulék és társasági adó adófizetési kötelezettségek tekintetében. Az elsőfokú adóhatóság adóhiányt állapított meg az indítványozónál, melyet a megismételt eljárást követően a másodfokú hatóság helybenhagyott, nem fogadva el azt, hogy jogdíjkedvezményre önellenőrzés során lehetőség van. Peres eljárás volt folyamatban, a Kúria végzése alapján a bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára utasította. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó előadása szerint a bíróság döntése valójában a kúriai végzést végrehajtó a Kp. 121. § (1) bekezdése miatt ítéleti formába ültető döntés. Ennek megfelelően alapjogsérelmet-valósít meg a bíróság döntése, mert nem bírálja felül a Kúria iratellenes és jogszerűtlen jogi következtetését, valamint a bíróság az indítványozó kérésére nem indítványozta az Alkotmánybíróság eljárását olyan kérdésben, amely önmagában nem lehetett volna alkotmányjogi panasz tárgya, ezzel megsértve a tisztességes eljáráshoz, törvényes bíróhoz és indokolt bírói döntéshez való alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 40.K.705.453/2020/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_258_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_258_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 40.K.705.453/2020/6 of the Budapest-Capital Regional Court (tax case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.